ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Επιβεβλημένη η σύναψη σύμβασης «τηλεργασίας» και η «γνωστοποίηση» των όρων αυτής κατά το ΠΔ 15/94 έστω και αν επιβάλλεται μονομερώς

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.4738/2020  Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών
Ευπαθείς ομάδες μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναστολή συμβάσεων εργασίας βάση ΚΑΔ για το μήνα Οκτώβριο
Υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασία 50% και προσαρμογή ωραρίου εργασίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ
Δικηγόροι με έμμισθη εντολή, από 1.1.2020 απεικόνιση ασφάλισης τους στην ΑΠΔ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προαιρετική απαλλαγή από την καταβολή του 30% του μισθώματος για το μήνα Οκτώβριο
Δικαιούχοι μείωσης μισθώματος (40%)
Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων άρθρ.50 του Ν.4174/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προληπτική καραντίνα εργαζομένου
Νέα ειδική άδεια γονέων

Περισσότερα

Δείτε ακόμα

Οι όροι για τις αναστολές συμβάσεων Ευελιξία για 60 ΚΑΔ παρέχει η ΚΥΑ εφαρμογής του μέτρου για Αύγουστο – Σεπτέμβριο

Με ειδικές ρήτρες για τις εποχικές επιχειρήσεις και με λίστα 60+1 Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) …

EKT: Επιστροφή της Ευρωζώνης σε προ κρίσης επίπεδα το 2021

Επιστροφή της οικονομίας στα επίπεδα προ πανδημίας την επόμενη χρονιά, στην καλύτερη περίπτωση, προβλέπει ο …