ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Η αποδέσμευση της Συρροής των ΣΣΕ από τους περιορισμούς των μνημονιακών νομοθετημάτων. Υπεροχή της «Κλαδικής» ρυθμίσεως έναντι της «Επιχειρησιακής»
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αισθητικών συμβούλων
ΟΤΑ Β΄Βαθμού και ΟΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (μερίσματα μετοχικών ταμείων ναυτικού και αεροπορίας)

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών
Ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες 2 & 3 του Λιμένος Πειραιώς
Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ.ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ.ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ν.4558/2018 άρθ.5 φαρμακεία
Ν.4559/2018 θέματα εκκλησίας της ελλάδος, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
Ν.4569/2018 Επιστροφή ΦΠΑ και ΦΕ, απαλλαγή ΕΝΦΙΑ πυρόπληκτων, μετάταξη υπαλλήλων ΕΦΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛ 1180/2018 Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής διοίκησης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι διοικητικές  κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
Οι ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
Υπερωρίες – βιβλίο υπερωριών – αναγγελία ΕΡΓΑΝΗ

ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΑΤΕ – ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ

Ερωτήματα συνδρομητών που απαντήθηκαν από την επιστημονική μας ομάδα

Περισσότερα

Δείτε ακόμα

Πολ.1068/12.04.2018 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή

Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. Πολ.1068/12.04.2018 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών …

Υπεγράφη η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Υπεγράφη σήμερα, 28 Μαρτίου 2018, η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία διασώζει …