ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Η προσωρινή σύνταξη

ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξεναγών τουριστικών γραφείων Κρήτης Σαντορίνης
Τεχνικών ραδιοφώνου

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΝΠ 10.8.2020 Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας, εκπαίδευση εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ
ΠΝΠ 22.8.2020 Έκτακτα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιούνιο 2020
Αναστολή συμβάσεων εργασίας για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας και επιδόματος ασθένειας και μητρότητας για την περίοδο αναστολής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απασχόληση συνταξιούχων
Επιλογή Ασφαλιστικής κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημοσίου των ασφαλιστικών εισφορών Δικηγόρων και Μηχανικών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ν.4714/2020 Φορολογικές παρεμβάσεις, μείωση προκαταβολής φόρου, προσωρινή σύνταξη, επιδότηση ασφ. εισφορών, αναστολή συμβάσεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου
Μείωση προκαταβολής φόρου
Μείωση 40% για τα μισθώματα Ιουλίου, Αυγούστου

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πίνακες προσωπικού – Υποβολή από 1-31/10/2020
Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες (π.ΟΑΕΕ) και επίδομα μητρότητας
Αναστολή συμβάσεων εργασίας για Αύγουστο Σεπτέμβριο 2020

ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΑΤΕ – ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ

Περισσότερα

Δείτε ακόμα

Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος στη μετά Covid19 εποχή

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα τελειώσει η πανδημία, πόσο γρήγορα θα έχουμε το εμβόλιο και …

Κυκλοφόρησε o Πίνακας Παρακράτησης ΦΜΥ 2020 Ισχύς από 1.1.2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2020 Ισχύουν από 1/1/2020 Έκδοση  Ιανουάριος 2020 Από 1/1/2020 αλλάζει η φορολογική …