Oι προϋποθέσεις στην απασχόληση συνταξιούχων

Αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης στους συνταξιούχους γήρατος των ταμείων, εφόσον εργάζονται ως μισθωτοί και μέχρι να συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση των 55 ετών και εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται, το ποσό της σύνταξης χορηγείται μειωμένο.

Θα λαμβάνουν συντάξεις 30 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ) του προηγουμένου έτους και εφόσον οι συντάξεις υπερβαίνουν το ποσό αυτό, τότε θα λαμβάνουν το 30% της διαφοράς. Για το 2010 η μηνιαία ακαθάριστη σύνταξη που θα λαμβάνεται είναι 990,90 ευρώ και το ποσό πάνω απ’ αυτό θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Αυτό ορίζεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την απασχόληση συνταξιούχων. Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται χωρίς περικοπή. Το όριο των 30 ΗΑΕ προσαυξάνεται κατά έξι για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων κατωτάτων ορίων, οι συντάξεις περιορίζονται στα οργανικά ποσά. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών, όπως και οι εργοδότες τους.

Αυτοαπασχολούμενοι: Για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους προβλέπεται επίσης αναστολή ή μείωση για ηλικία μικρότερη ή μεγαλύτερη των 55 ετών, αντίστοιχα, καθώς και καταβολή των εισφορών στον ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ προσαυξημένες κατά 50%, ενώ ταυτόχρονα εξαιρείται και το κράτος από τη συμμετοχή εισφοράς 10%, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μετά την 1.1.93.

Η μείωση της σύνταξης σε ηλικίες μετά τα 55 έτη φθάνει τα 60 ΗΑΕ και το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται. Ετσι, για το 2010 οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι άνω των 55 ετών μπορούν να λαμβάνουν σύνταξη μέχρι 1981,80 ευρώ. Και στην περίπτωση αυτή παραμένουν χωρίς περικοπή οι επικουρικές συντάξεις, καθώς και οι προσαυξήσεις για προστατευόμενα παιδιά.

Εξαίρεση της καταβολής προσαυξημένων εισφορών ισχύει εάν υπήρχε παράλληλη ασφάλιση και η συνταξιοδότηση ήρθε από το ένα ταμείο, όμως συνεχίζεται η απασχόληση -και η ασφάλιση- στο δεύτερο ταμείο, όπως π.χ. ταυτόχρονη ασφάλιση γιατρού στο ΤΣΑΥ -λόγω ιδιότητας- και στο Δημόσιο -λόγω απασχόλησης σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου συνταξιοδοτήθηκε από το Δημόσιο, παραμένει όμως στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ.

Για τον ΟΑΕΕ, εφόσον ασφαλισμένος διακόψει και συνταξιοδοτηθεί και προχωρήσει σε νέα έναρξη επαγγέλματος, τότε θα καταβάλλει προσαυξημένες κατά 50% εισφορές, ανεξάρτητα εάν η νέα δραστηριότητα είναι ίδια με αυτή για την οποία συνταξιοδοτήθηκε.

Αναπηρία

Συνταξιούχοι αναπηρίας που εργάζονται και κερδίζουν περισσότερα απ’ όσα θα κέρδιζε υγιής απασχολούμενος ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας τους θα υποστούν πλήρη περικοπή της σύνταξης, κύριας και επικουρικής.

Ασφάλιση συνταξιούχων

Ο χρόνος ασφάλισης του απασχολουμένου συνταξιούχου αξιοποιείται για την προσαύξηση της σύνταξης ή για θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για προσαύξηση υπολογίζεται ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25πλάσιο του ΗΑΕ ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.

Δήλωση απασχόλησης

Οι συνταξιούχοι οφείλουν να δηλώσουν την ανάληψη εργασίας ή αυτοαπασχόλησης στο συνταξιοδοτικό τους φορέα. Για τις επικουρικές συντάξεις η δήλωση αφορά συνταξιούχους κάτω των 55 ετών και συνταξιούχους αναπηρίας.

Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης της απασχόλησης γίνεται καταλογισμός των συντάξεων που εισπράχθηκαν με πρόστιμο το νόμιμο τόκο υπερημερίας για τουλάχιστον δύο συντάξεις, ακόμη κι αν το διάστημα απασχόλησης ήταν μικρότερο.

Εξαιρούνται των ρυθμίσεων αυτών οι επιζώντες των συζύγων, οι συνταξιούχοι ΟΓΑ πολύτεκνοι με ένα ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, συνταξιούχους διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας και συνταξιοδοτηθέντες με το Ν. 3185/2003 μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …