Οδηγίες σχετικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ως προϋπόθεση ή μη για τη συνταξιοδότηση προσωπικού ΙΔΑΧ του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Εγκ. Υπ εργασίας Φ.80020/120436/Σ.720/13.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .