Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα άγαμα τέκνα που αναγράφονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Απόφ. ΑΑΔΕ Α. 1177/9.11.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ Απόφ. ΑΑΔΕ Α.1184/23.11.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης ΑΦΜ και κλειδάριθμου σε φυσικά πρόσωπα Απόφ. ΑΑΔΕ Α.1185/23.11.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .