Οι τελικές ρυθμίσεις για κύριες, επικουρικές, εφάπαξ και επαγγελματικά ταμεία. Το σχέδιο για την ταχεία διευθέτηση των εκκρεμών αιτήσεων επικουρικής ασφάλισης. Τι προβλέπεται για τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και για όσους ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τον εργασιακό βίο τους.