Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων Απόφ. ΑΑΔΕ. Α.1111/19.5.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Προσδιορισμός επιχειρήσεων για απαλλαγή καταβολής του συνολικού μισθώματος, Απόφ. ΑΑΔΕ Α.1114/21.5.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες Απόφ.ΑΑΔΕ Ε.2118/31.5.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .