Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας προσωπικού) συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, Απόφ. 42792/9.5.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .