Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, Εγκ. Υπ. Εργασίας Δ.15/Γ’/4624/106/5.2.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Διευκρινήσεις ως προς την ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιριών Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10141/44090/1189/19.2.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους άνεργους, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.40021/9491/737/28.2.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .