Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/2015 Μισθολογικές ρυθμίσεις του Δημοσίου, ερμηνευτική εγκύκλιος Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .