Περί απαλλαγής από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 42/25.9.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας – Αιγύπτου e-ΕΦΚΑ 38/15.9.2020.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έξοδα Κηδείας e-ΕΦΚΑ ημερομηνίες πίστωσης, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 210941/14.9.2020

Ημερομηνίες πίστωσης WEB Παροχής Εξόδων Κηδείας e-ΕΦΚΑ έτους 2020 Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 210941/14.9.2020 Σας κοινοποιούμε τις …