Περί απασχόλησης συνταξιούχων εφαρμογή διατάξεων άρθρ.20 του Ν.4387/2016, Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ78/31/1257777//24.10.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που χορηγείται στα ορφανά τέκνα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, Εγγρ.ΕΦΚΑ Σ50/40/1154367/2.10.2108

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περί κατώτατου ποσού σύνταξης επί ατυχήματος που συνέβη πριν από την 13/5/2016, Εγγρ.ΕΦΚΑ Σ60/64/1154486/2.10.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .