Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1/2016 έως και 12/2016 ΔΧ/2016 ΔΠ/2016, Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/907/14.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφ/κων εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση, Εγκ. ΟΑΕΕ 23/15.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .