ΠΝΠ 10.8.2020 Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ, παροχή εκπαίδευσης εξ αποστάσεως κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την καταβολή του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων στους ασφαλισμένους του e – ΕΦΚΑ, Αποφ.Φ.10043/24986/952/8.7.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας Απόφ.22964/1285/6.8.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .