ΠΟΛ 1007/18.1.2017 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και οντοτήτων με έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΠΟΛ 1022/2017, ΠΟΛ 1025/2017, ΠΟΛ 1030/2017, ΠΟΛ 1034/2017, περιληπτικές

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .