ΠΟΛ 1019/2017 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 (Διακοπή εργασιών φορολογουμένων) απόφασης ΓΓΔΕ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .