ΠΟΛ 1033/2018 τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών»

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΠΟΛ 1032/2018 Διευκρινήσεις της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με το φόρο ασφαλίστρων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΠΟΛ 1035/2018 σχετικά με την τροποποιητική δήλωση παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα τόκους και δικαιώματα

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .