ΠΟΛ 1042/2017 Επιβολή φόρου συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρίες

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Στρατηγικό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Απόφ.ΔΣΣ Α 1045585 ΕΞ 2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .