ΠΟΛ 1223/2017 Οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ εξειδίκευση κριτηρίων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΠΟΛ 1003 Παροχή οδηγιών ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΠΟΛ 1009/2018 σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ νησιών και οίκων ευγηρίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .