ΠΟΛ 1003 Παροχή οδηγιών ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΠΟΛ 1223/2017 Οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ εξειδίκευση κριτηρίων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΠΟΛ 1009/2018 σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ νησιών και οίκων ευγηρίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .