Πως δηλώνεται η ασθένεια στην ΑΠΔ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .