Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης, Απόφ.49460/1109/18.9.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .