Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων υπαλλήλων δημοσίου και ΝΠΔΔ, Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ60/13/653554/29.5.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη, Εγκ. ΕΦΚΑ 31/12.6.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Εγκ. ΕΦΚΑ 33/21.6.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .