Πρόσβαση στην απασχόληση α) των δικαιούχων διεθνούς προστασίας β) των αιτούντων διεθνή προστασία και γ) των προσώπων που τους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, Εγκ. ΟΑΕΕ 27/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .