Σχετικά με έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου, Απόφ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/28898/3.8.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία», Απόφ. 39391/838/16.7.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ιδιότητα δασεργάτη, Απόφ.168596

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .