Σχετικά με τη βεβαίωση ως προς την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Π.Δ. 69/2016), Εγγρ. ΙΚΑ Α05/1105/34/20.9.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Προσδιορισμός τοκοχρεολυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, Έγγρ. ΙΚΑ Σ81/50/21.10.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .