Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσοτέρους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022 Εγκ. e-efk 35/3.11.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .