Σχετικά με την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό σε επιχειρήσεις περιοχών Ευβοίας λόγω πυρκαγιών του Αύγουστου 2021 Εγκ. e-ΕΦΚΑ 37/30.11.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών διοικητικών συμβουλίων ΑΕ και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν από 1.1.2020 και μετά Εγκ.e-ΕΦΚΑ 40/12.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1/2023 έως 12/2023 Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 572848/5.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .