Στρατιωτική υπηρεσία, συνυπολογισμός χρόνου για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ40/18/195793/8.2.2018, Εγγρ. Υπ. Εργασίας Φ10321/46997/1926/16.11.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων άρθρ.23 Ν.4488/2017, Εγκ.ΕΦΚΑ 12/7.3.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που σμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης Εγκ.ΕΦΚΑ 14/8.3.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .