Θέματα Διαδοχικής ασφάλισης, αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης και απασχόλησης συνταξιούχων σε ασφαλισμένους που έχουν διατελέσει σε θέσεις βουλευτών ή αιρετών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή άλλες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας επί θητεία με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς Εγγρ. e-ΕΦΚΑ Σ23/2/428515/20.9.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .