Τροπ. εντύπων ΣΕΠΕ, δήλωση πληττόμενων επιχ/σεων και δήλωση εργ/νων σε αναστολή Αποφ. 13272/Δ1.4607/30.3.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παράταση του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας έως 30/4, Αποφ.14920/491/9.4.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ενίσχυση 400€ σε ανέργους, Αποφ. 15687/282/16.4.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .