Τροπολογία για την ακρίβεια: Πρόστιμα έως 2 εκατ.€ για επιχειρήσεις Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας προβλέπονται μεταξύ άλλων πρόστιμα έως 2 εκατομμυρίων ευρώ για τους παραβάτες, ενώ αναφορικά με τις τιμές του βρεφικού γάλακτος, αυτές επανακαθορίζονται από την 1η Μαρτίου.

Παράλληλα, παρατείνεται η δυνατότητα ένταξης απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα.

Τι προβλέπει η τροπολογία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει:

  • Την απαγόρευση προωθητικών ενεργειών για τρεις μήνες σε προϊόντα για τα οποία έχει ανακοινωθεί και εφαρμόζεται αύξηση τιμών από τις 10 Ιανουάριου και μετά. Δηλαδή από την ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα.
  • Μείωση των αρχικών τιμών των προϊόντων, όπως αυτές διαμορφώνονται πριν από κάθε έκπτωση, προσφορά ή άλλη προωθητική ενέργεια. Η μείωση αυτή ισούται, κατ’ ελάχιστον, με το 30% του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων άλλων παροχών που χορηγηθήκαν στο λιανεμπόριο το 2023.
  • Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πωλούν τα προϊόντα αυτά σε καθαρές τιμές, δηλαδή χωρίς να χορηγούν εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές σε άλλες επιχειρήσεις που υπερβαίνουν, το 3% επί της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων. Δηλαδή η τροπολογία αναγνωρίζει φύρα 3%.
  • Θεσμοθετούνται ποινές αλλά και πρόστιμα ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας.

β) πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 2 εκατ. ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του προστίμου.

Μέτρα κατά της ακρίβειας: Τι προβλέπεται για το βρεφικό γάλα

Σχετικά με τις τιμές στο βρεφικό γάλα η τροπολογία προβλέπει ότι οι εταιρείες που εισάγουν, παράγουν και διανέμουν τα σχετικά προϊόντα, επανακαθορίζουν τις τιμές πώλησης από την 1η Μαρτίου του 2024, ώστε να προκύπτει για την επιχείρηση μικτό κέρδος που δεν είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό της κόστος προσαυξημένο κατά 7%.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής μέτρου προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως ένα εκατ. ευρώ. Επίσης προβλέπεται ότι με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να τίθενται περιορισμοί στο ύψος του λειτουργικού κόστους ανά κατηγορία προϊόντων.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς, με βάση τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία, έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης.

  • μπορούν να διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές,
  • διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
  • αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις για τα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

 

Δείτε ακόμα

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Σημεία συνέντευξης του Υφυπ. Εργασίας για την κατάργηση της παρακράτησης του 30% των εργαζόμενων συνταξιούχων, τις επικουρικές συντάξεις και την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μίλησε για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και συγκεκριμένα για …

Ολες οι αλλαγές στις συντάξεις

Οι τελικές ρυθμίσεις για κύριες, επικουρικές, εφάπαξ και επαγγελματικά ταμεία. Το σχέδιο για την ταχεία …