Τροποποίηση ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών λόγω των πλημμυρών Σεπτέμβριου 2023 Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 744709/11.12.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Οδηγίες για την εφαρμογή του συντελεστή αύξησης των κύριων συντάξεων του άρθρ.14 του Ν.4387/2016 από 1.1.2024, Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 108117/8.12.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1/2024 έως 12/2024, ΔΠ/2024, ΔΧ/2024 Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 718261/5.12.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .