Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, Απόφ.106022/21.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .