Τροποποίηση της από Α.1138/2020 σχετικά με τον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων, Απόφ. ΑΑΔΕ Α. 1023/28.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .