Τροποποίηση της απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού – ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, Απόφ.68827/1520/21.12.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αύξηση καταβαλλόμενου ποσού της παρ.1 του άρθρ. 26 του Ν.4579/2108 εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, Απόφ.2/94559/24.12.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, Απόφ. Φ.80100/50885/3033/10.12.2018 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .