Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα τόκους δικαιώματα και ηλεκτρονική υποβολή τους για το 2022 Από ΑΑΔΕ Α.1006/17.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παράταση χορήγησης επιδότησης πετρελαίου έως και την 31η Μαρτίου 2023, Απόφ. ΓΔΟΥ 98/29.12.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με τη διόρθωση φορολογητέων κερδών κατόπιν φορολογικού ελέγχου ενδοομηλικών συναλλαγών Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2087/2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .