Υπολογισμός της σύνταξης του Ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συνυπολογισμού των Ευρωπαϊκών κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διμερών συμβάσεων, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.60000/3857/265/21.5.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την έναρξη συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, Εγκ.Υπ.Εργασίας Φ80000/68278/1516/28.5.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Οδηγίες σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές των αιρετών Εγκ.Υπ.Εργασίας Φ80000/19581/580/28.5.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .