Αποδοχές Αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας. Έννοια Τακτικών Κυμαινόμενων Αποδοχών. Διάφορες περιπτώσεις περί καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας – Πίνακες Εργατ/χνιτών – Υπαλλήλων και Γεν. Κατωτάτων ορίων μισθών και Ημερομ. ΕΓΣΣΕ ετών 08-09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .