Ν. 3476/2009 – Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων και 2005/68 ΕΚ σχετικά με τις αυτασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις (περιλ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .