ΠΟΛ 1047/2015 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρ.12 ν.4172/2013 σχετικά με το πώς θα φορολογηθούν οι περιστασιακά απασχολούμενοι (δελτίο παροχής υπηρεσιών) κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αφαίρεση καθηκόντων από διευθύνοντα υπάλληλο και βλαπτική μεταβολή, ΑΠ 24/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας, πότε καταχρηστική, ΑΠ 315/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .