ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Η σύμβαση ετοιμότητας προς εργασία (γνήσια και απλή)
Επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2015
Ν.4320/2015 Ρυθμίσεις για την ανθρωπιστική κρίση
Ν.4321/2015 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις
Η 1η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή