Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση (11) Πιστοποιητικών Βεβαιώσεων που εκδίδουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ του Υπ. Εργασίας, Εγκ.ΙΚΑ 50/28.6.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .