ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποσοστό Μείωσης Σύνταξης Γυναικών που Συνταξιοδοτούνται με 4500 Ημέρες Ασφ/σης (παρ.11 &13 του Άρθρ.10, του Ν.3863/10) – Δυνατότητα αναγνώρισης Πλασματικών Χρόνων άρθρ.40, Ν.3996/2011, Εγγρ. ΓΓΚΑ Φ.80000/3675/275/8.6.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κοινοποίηση των Διατάξεων των παρ.1,2,3,4 του άρθρ.26 του Ν.4075/12 σχετικά αλλαγές στα επιδόματα αναπηρίας σε τυφλούς συντ/χους, ορφανά τέκνα, περιπτώσεις ακρωτηριασμού Εγκ. ΙΚΑ 44/30.5.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση (11) Πιστοποιητικών Βεβαιώσεων που εκδίδουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ του Υπ. Εργασίας, Εγκ.ΙΚΑ 50/28.6.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Χορήγηση Βεβαίωσης Ημερών Ασφάλισης από Εργόσημο για Ανανέωση Άδειας Εργασίας σε Αλλοδαπούς ή για Εγγραφή σε Παιδικούς Σταθμούς, Εγγρ. ΙΚΑ Α23/592/53/5.6.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα