Ποσοστό Μείωσης Σύνταξης Γυναικών που Συνταξιοδοτούνται με 4500 Ημέρες Ασφ/σης (παρ.11 &13 του Άρθρ.10, του Ν.3863/10) – Δυνατότητα αναγνώρισης Πλασματικών Χρόνων άρθρ.40, Ν.3996/2011, Εγγρ. ΓΓΚΑ Φ.80000/3675/275/8.6.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .