Κοινοποίηση των Διατάξεων των παρ.1,2,3,4 του άρθρ.26 του Ν.4075/12 σχετικά αλλαγές στα επιδόματα αναπηρίας σε τυφλούς συντ/χους, ορφανά τέκνα, περιπτώσεις ακρωτηριασμού Εγκ. ΙΚΑ 44/30.5.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .