Α. Κωδικοποίηση διατάξεων ασφαλιστικής ικανότητας μετά την 1.1.1999 ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού Κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ (Υ.Α.35/1385/99), Β. Παροχές σε χρήμα, Εγκ. ΟΑΕΕ 15/27.5.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4251/2014 Κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ/γμα 55/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 64/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 71/2014 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .