Σχετικά με την από 1.1.2011 περικοπή των συντάξεων μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, κοινοποίηση των διατάξεων άρθρ.2 του Ν.4024/2011 Εγκ. ΙΚΑ 86/22.11.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠ 305/11 Ξενοδοχεία Εποχιακής Λειτουργίας – Απόλυση και Υπολογισμός Αποζημίωσης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΑΠ 317/11 Εκπαιδευτικοί, Ανανέωση Σύμβασης, Προστασία Εγκύων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .