ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ευέλικτες – Ελαστικές Συμβάσεις Εργασίας
Οι Αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μετά τον Ν.4024/2011
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ανέργων Πτυχιούχων έως 35 ετών
ΠΟΛ 1246/7.12.11 Παρακράτηση Φόρου και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012