ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ευέλικτες – Ελαστικές Συμβάσεις Εργασίας
Οι Αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μετά τον Ν.4024/2011
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ανέργων Πτυχιούχων έως 35 ετών
ΠΟΛ 1246/7.12.11 Παρακράτηση Φόρου και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012

Σχετικά με την από 1.1.2011 περικοπή των συντάξεων μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, κοινοποίηση των διατάξεων άρθρ.2 του Ν.4024/2011 Εγκ. ΙΚΑ 86/22.11.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφ. 42705/8850/1975 (ΦΕΚ 134/Β΄/17.11.1975) «Περί Επιδοτήσεως παρά του ΛΠΦΛ των Υποαπασχολούμενων Φορτοεκφορτωτών, Κομιστών και Σημειωτών Λιμένων, Απόφ.22504/7119/Δ16

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα