Τροποποίηση της απόφ. 42705/8850/1975 (ΦΕΚ 134/Β΄/17.11.1975) «Περί Επιδοτήσεως παρά του ΛΠΦΛ των Υποαπασχολούμενων Φορτοεκφορτωτών, Κομιστών και Σημειωτών Λιμένων, Απόφ.22504/7119/Δ16

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠ 305/11 Ξενοδοχεία Εποχιακής Λειτουργίας – Απόλυση και Υπολογισμός Αποζημίωσης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΑΠ 317/11 Εκπαιδευτικοί, Ανανέωση Σύμβασης, Προστασία Εγκύων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .